آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن

آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن

آموزش بازی با فلش کارت

با شنیدن کلمه “آموزش بازی با فلش کارت” کدام یک از بازی هاي‌‌‌ ورق بـه ذهن شـما خطور میکند؟ زیرا بازی ها و تنوع هاي‌‌‌ متعددی در ان وجوددارد. اما محبوب ترین بازی فلش کارتی در آسیای جنوبی، بـه ویژه در هند، «Teen Patti» اسـت.

 

کـه با نام «Teen Pathi» بـه معنای «سه کارت» نیز شناخته میشود. این تقریباً شبیه بـه بازی بریتانیایی بـه نام ‘3 کارت لاف زدن’ اسـت.

 

این بازی فلش کارت برای قرن ها بـه فرهنگ و جشن هاي‌‌‌ مذهبی هند کمک کرده اسـت، بـه ویژه در طول جشنواره ها بـه عنوان یک بازی اجتماعی انجام میشود.

 

اگر از هر هندی بپرسید کـه چگونه بازی فلش کارت بازی کند، آیا می‌داند؟ اکثر ان ها پاسخ مثبت خواهند داد. بنابر این، چقدر با تین پتی آشنا هستید؟

 

مبانی بازی فلش کارت

یک بسته استاندارد 52 کارتی بدون جوکر، برای انجام بازی استفاده میشود کـه در ان کارت‌ها بـه ترتیب معمولی بـه عنوان کارت بالا – آس، درست تا کارت کم – عدد 2 رتبه‌بندی می شوند.

 

یک چیز خوب در مورد این بازی این اسـت کـه هر تعداد بازیکنان می‌توانند دریک زمان بازی Teen Patti را بازی کنند، اما تعداد معقول ان 4 تا 7 بازیکن اسـت.

 

قبل از شروع بازی، طبق قوانین بازی فلش کارت، همه ی ی ی ی ی بازیکنان با مقدار حداقل سهام «مثلا یک واحد» موافقت می کنند. همه ی ی ی ی ی بازیکنان این حداقل واحد را دریک گلدان در مرکز نگه می‌دارند، مجموعه‌اي از پول کـه جایزه برنده اسـت.

 

قوانین اساسی نوجوان پتی

ما جزئیات نحوه انجام بازی فلش کارت را پس از بررسی تمام قوانین بازی فلش کارت خواهیم دید. بازی فلش کارت هندی شبیه بـه پوکر غربی اسـت، اما قوانین کمی متفاوت اسـت. بیایید رتبه بندی کارت ها را ببینیم:

 

Trial/Trio/Set: کارت با رتبه یکسان.

3 کارت آس بالاترین ست و 3 کارت دونفره پایین ترین سه کارت هستند.

 

اجرای معمولی:

3 کارت در حال اجرا یا متوالی، اما نه با همان لباس، یک دویدن معمولی اسـت. A-2-3 قوی ترین اجرای عادی اسـت، سپس AKQ اسـت. درست تا 4-3-2. کارت هاي‌‌‌ 2-AK معتبر نیستند.

 

اجرای مستقیم: مانند بالا، اما هر 3 کارت یکسان هستند.

 

جفت:

یک جفت 2 کارت هم رتبه اسـت. همیشه ابتدا جفت را بین 2 دست مقایسه کنید. سپس کارت هاي‌‌‌ فرد را درصورت مساوی مقایسه کنید. از این رو بهترین جفت بـه AAK و کمترین جفت 2-2-3 می شود.

 

رنگ:

اینها هر 3 کارت از یک کت و شلوار هستند. هنگام مقایسه 2 رنگ، بالاترین کارت را مقایسه کنید. اگر ان ها مساوی هستند، کارت دوم را مقایسه کنید ؛ اگر ان ها نیز مساوی هستند، کمترین کارت را مقایسه کنید. بالاترین کارت هاي‌‌‌ رنگی AKJ و پایین ترین کارت ها 4-3-2 هستند.

آموزش بازی با فلش کارت

کارت بالا:

3 کارت کـه در هیچ یک از دسته هاي‌‌‌ بالا قرار نمی گیرند، کارت هاي‌‌‌ بالا هستند. در این جا نیز بالاترین کارت، سپس کارت دوم و سپس پایین ترین کارت رابا هم مقایسه کنید . بهترین 3 کارت دراین دسته بـه AKJ کت و شلوارهای ترکیبی تبدیل میشود و کمترین انها 5-3-2 میشود.

 

اطلاعات فوق برای شـما ضروری اسـت کـه قوانین اساسی بازی فلش کارت را بدانید. حالا بیایید بـه سراغ آشنایی با اصول بازی فلش کارت برویم.

 

چگونه بازی کنیم

در حالت عقربه‌هاي‌‌‌ ساعت، هر بازیکن هر بار یک کارت دریافت میکند تا زمانی کـه همه ی ی ی ی ی بازیکنان 3 کارت توسط فروشنده دریافت کنند کـه بـه‌طور تصادفی انتخاب میشود.

 

هر بازیکن میتواند با شرط بندی نکردن فولد کند یا یک شرط اضافی برای ماندن در بازی انجام دهد. بازیکنان میتوانند کارت هاي‌‌‌ خودرا رو بـه پایین روی میز بگذارند یا قبل از شرط بندی بـه دست خود نگاه کنند.

 

یکیدیگر از قوانین بازی فلش کارت این اسـت کـه بازیکنان نابینا می‌توانند کارت هاي‌‌‌ خودرا در هر زمانی از بازی ببینند، اما سپس بـه بازیکنان دیده میشوند.

 

فرآیند شرط بندی

بازیکن سمت چپ فروشنده، روند را شروع میکند ودر جهت عقربه هاي‌‌‌ ساعت با بازیکنانی کـه بـه نوبت دور میز قرار می‌گیرند، ادامه می‌یابد.

 

اگر بازیکنی تصمیم بـه فولد کند، تمام پولی را کـه در طول معامله بـه طور دائم پرداخت کرده اسـت قربانی میکند و از شرط‌بندی خارج میشود. چقدر باید برای ماندن در بازی قرار دهید؟ این بستگی بـه “سهم فعلی” دارد.

 

اگر یک بازیکن دیده شده هستید، باید حداقل دو برابر شرط فعلی و حداکثر چهار برابر شرط فعلی شرط بندی کنید. برای بازیکن بعدی، شرط فعلی نصف مبلغی میشود کـه شـما شرط بندی کرده‌اید.

 

اگر کارت هاي‌‌‌ خودرا ندیده اید «شـما یک بازیکن نابینا هستید»؛ حداقل مبلغ شرط فعلی و حداکثر دو برابر مبلغ فعلی را قرار دهید. برای بازیکن بعدی، شرط فعلی همان مقداری اسـت کـه شـما قرار داده اید.

 

شرط بندی به این ترتیب ادامه خواهد داشت تا زمانی که یکی از این 2 مورد اتفاق بیفتد:

بقیه بـه جز 1 بازیکن فولد کنند. ان 1 بازیکن برنده اسـت و تمام پول پات را بدون درنظر گرفتن کارت ها دریافت میکند. اگر 2 بازیکن هنوز فولد نکرده باشند، یکی از آنهایی کـه نوبت دارند هزینه نمایش را پرداخت میکنند. کارت هاي‌‌‌ هردو بازیکن در دسترس دید و مقایسه قرار میگیرند.

 

در این جا قوانین بازی فلش کارت برای “نمایش” آمده اسـت:

نمایش تنها در صورتی رخ می‌دهد کـه 2 بازیکن ایستاده باقی بمانند.

 

هزینه نمایش برای یک بازیکن نابینا، سهام فعلی اسـت کـه در پات پرداخت میشود، چه بازیکن دوم کور باشد یا دیده شود .

 

تا زمانی کـه هزینه نمایش را پرداخت نکرده باشید، اجازه ندارید بـه کارت هاي‌‌‌ خود نگاه کنید.

آموزش بازی با فلش کارت

بازیکنی کـه دیده میشود تنها در صورتی میتواند شرط بندی کند کـه بازیکن دوم کور باشد . بازیکن دیده شده دراین مورد نمیتواند درخواست نمایش کند.

 

در هردو بازیکن “دیده” می شوند، هر یک از آن ها می‌تواند دو برابر سهام فعلی را برای نمایش بپردازد.

 

کارت هاي‌‌‌ هردو بازیکن دریک نمایش نمایش داده میشود و برنده پات کسی اسـت کـه دستش رتبه بالاتری داشته باشد. اگر دست‌ها برابر باشند، بازیکنی کـه برای نمایش پولی پرداخت نکرده اسـت برنده پات اسـت.

 

آخرین مرحله برای دانستن نحوه بازی کارت فلش، “نمایش جانبی” اسـت. اگر همه ی ی ی ی ی بازیکنان دیده شدند، بلافاصله پس از شرط‌بندی حداقل مبلغ در نوبت شـما، از بازیکنی کـه دقیقاً قبل از شـما شرط‌بندی کرده اسـت.

 

بخواهید کـه یک سازش کند، کـه بـه عنوان نمایش جانبی نیز نامیده میشود. ان بازیکن 2 گزینه دارد:

اگر او سازش را بپذیرد، 2 بازیکن کارت هاي‌‌‌ خودرا باهم مقایسه می کنند. ان کـه کارت هاي‌‌‌ رتبه پایین تری دارد تا میشود و اگر کارت ها مساوی باشند، کسی کـه درخواست سازش کرده اسـت تا میکند.

 

درصورت امتناع از نمایش جانبی، شرط بندی معمولاًًً ادامه خواهد داشت.

آموزش بازی با فلش کارت

نکته ها و ترفندهای آموزش بازی با فلش کارت

پس از دانستن جزئیات نحوه انجام بازی فلش کارت و درک تمام قوانین بازی فلش کارت، اکنون وقت ان اسـت کـه نکات و ترفندهای رایج این بازی را بدانید.

 

همیشه حریفان و الگوی بازی ان ها را مطالعه و تحلیل کنید.

 

همیشه در مورد سهامی کـه میخواهید با انها بازی کنید توافق کنید.

 

با شرط بندی هاي‌‌‌ کوچک شروع کنید. Teen Patti یک مسابقه آزمایشی اسـت، نه یک T20.

 

در حین بازی خیلی رسا نباشید و احساساتی نشوید.

 

بازی کور مخصوصا در نسخه آنلاین. بازیکنان بیقرار کارت هاي‌‌‌ خودرا میبینند و خودرا تقدیم می کنند.

 

هرگز از استفاده از گزینه سازش نترسید.

 

هرگز نشانه اي از کارت هاي‌‌‌ ضعیف خود ندهید، دیگران را تا حدی گیج کنید کـه تا شوند.

 

در بازی فلش کارت چیزی بـه نام کارت بد وجود ندارد.

 

برای هر نتیجه اي آماده باشید، در هر دور پیروز نخواهید شد.

 

وقتی شک دارید، تا بزنید. حتی پس از تا زدن هم بـه تماشای گیم پلی بازی ادامه دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.