نحوه بازی پوکر سه کارتی و ترفندهای برنده شدن

نحوه بازی پوکر سه کارتی و ترفندهای برنده شدن

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی کـه زمانی نام یک نوع پوکر معمولی بود، اکنون بـه دلیل سیستم رتبه‌بندی دستی مشابه «اما نه یکسان» طبق معمولً بـه یک بازی کازینویی سریع و ساده بـه نام پوکر اشاره میکند.

 

برخلاف پوکر معمولی، پوکر سه کارتی هر بازیکنی را وادار میکند تا بـه جای رقابت با یک دیگر، بر فروشنده ضربه بزند یا بـه سادگی یک دست خوب دریافت کند. هردو بازی بـه تنظیمات بسیار کمی نیاز دارند و بـه اسانی می‌توان انها را در خانه بازی کرد.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

روش 1پوکر سه کارتی «بازی کازینو»

1- رتبه بندی دست را بدانید شـما باکیفیت دست خود قمار خواهید کرد، بنابر این بهتر اسـت بدانید کـه چگونه این را تعیین کنید! اگر با رتبه‌بندی پوکر معمولی آشنا هستید، تنها تفاوت این اسـت.

 

کـه ارزش یک مستقیم بیشتر از یک فلاش اسـت «بـه دلیل راحت‌تر شدن فلاش‌ها دریک دست ۳ کارته». در غیر این صورت، این جدول عقربه ها را از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی می کند:

 

فلاش مستقیم

سه کارت متوالی از یک لباس «آس بالا یا پایین»

کارت با رتبه بالاتر برنده می شود

 

سه از یک نوع

سه کارت هم رتبه

کارت با رتبه بالاتر برنده می شود

 

سر راست

سه کارت متوالی در لباس هاي‌ ترکیبی «آس بالا یا پایین»

کارت با رتبه بالاتر برنده می شود

 

فلاش

سه کارت از همان لباس

بالاترین کارت در هر دست برنده اسـت. اگر مساوی بود، کارت هاي‌ رتبه متوسط ​​را مقایسه کنید، سپس پایین ترین

 

جفت کردن

دو کارت هم رتبه و یک کارت دیگر

جفت با رتبه بالاتر برنده می شود. درصورت تساوی، بالاتر از سومین “کارت فرد” برنده می شود

 

کارت بالا

سه کارت، نه همه ی پشت سر هم یا دریک لباس

همانند تای بریک هاي‌ فلاش

نحوه بازی پوکر سه کارتی

2- برای ضرب و شتم فروشنده شرط بندی کنید «یا رد کنید». قبل از این کـه هر کارتی پخش شود، هر بازیکن در مورد شرط Ante تصمیم می گیرد یا این کـه آیا دست انها بهتر از فروشنده خواهد بود یا خیر.

 

اگر دریک کازینو هستید، مقدار تراشه هاي‌ پوکری را کـه می‌خواهید شرط بندی کنید در فضایی با برچسب Ante قرار دهید.

 

در خانه، بـه راهی برای تعیین شرط‌هاي‌ Ante، Play و Pair Plus® هر بازیکن نیاز دارید بدون این کـه انها را گیج کنید.

 

عده اي از کازینوها نیاز دارند کـه هر بازیکن یک شرط Ante بگذارد، در حالی کـه برخی دیگر بـه بازیکن اجازه می دهند کـه فقط روی Pair Plus® شرط بندی کند «بـه زیر مراجعه کنید».

 

کازینوها اغلب دارای “حداقل جدول” هستند، کـه لازم اسـت هر شرط حداقل مبلغ ارسال شده باشد.نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

3- روی کیفیت دست خود شرط بندی کنید «یا رد شوید». علاوه بر شرط Ante، می توانید بـه صورت اختیاری یک شرط Pair Plus® نیز قرار دهید کـه با توجه بـه کیفیت دست شـما، بازدهی را ارائه می دهد. این همچنین قبل از پرداخت کارت رخ می دهد.

 

این شرط بـه دلیل پرداخت ان در هر دست با حداقل یک جفت یا بهتر، “جفت پلاس” نامگذاری شده اسـت.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

4- فروشنده هر کدام سه کارت بـه بازیکنان و خودش می دهد. دسته کارت ها بـه هم ریخته و رو بـه پایین پخش می شود.
هر بازیکن بـه دست خود نگاه می کند. نیازی بـه اینکار توسط فروشنده نیست.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

5- تصمیم بگیرید کـه آیا شرط خودرا در برابر فروشنده افزایش دهید یا خیر. اکنون کـه کیفیت دست 3 کارتی خودرا دیدید، تصمیم میگیرید کـه شرط Ante خودرا بازی کنید «یا Raise کنید» یا Fold کنید :

برای این کـه شرط Ante را بایستید، باید مقدار مساوی پول را در فضای تعیین شده Play قرار دهید .

اگر تصمیم بگیرید بـه جای ان فولد کنید، فروشنده شرط Ante شـما را می گیرد و شـما نمی‌توانید ان شرط را برنده شوید.

در عده اي از کازینوها، اگر شـما شرط بندی کنید، شرط Pair Plus® شـما نیز از بین می‌رود.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

6- همه ی دستها را آشکار کن هنگامی کـه همه ی بازیکنانی کـه شرط بندی Ante را انجام داده اند، بازی کرده یا تا کرده اند، همه ی دستها رو بـه بالا هستند.

 

اگر بازیکنی فولد کرده باشد و شرط‌بندی Pair Plus® را انجام نداده باشد، فروشنده طبق معمولً کارت‌هاي‌ خودرا قبل از این کـه دست‌ها رو بـه بالا برگرداند، می گیرد، زیرا ان بازیکن هیچ شرطی باقی نمیماند.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

7- پرداخت Ante/Play را تعیین کنید. هر بازیکنی کـه شرط Ante خودرا بازی کرده «بالا آورده» دست خودرا با فروشنده مقایسه می کند و شانس برنده شدن یک پرداخت را طبق قوانین کازینو دارد. اگر در خانه بازی میکنید، از قوانین معمول زیر استفاده کنید:

 

اگر دست دیلر جک کارت بالا یا پایین تر «”جک بالا”» باشد، فروشنده بـه هر بازیکن برابر با شرط Ante ان بازیکن «”حتی پول”» پرداخت می کند و شرط هاي‌ Ante و Play هر بازیکن را برمی گرداند.

 

اگر دست فروشنده ملکه کارت هاي‌ بالا یا بهتر باشد «”ملکه بالا”»؛ اما بدتر از دست یک بازیکن باشد، فروشنده مبلغی برابر با ترکیب شرط هاي‌ Ante و Play بازیکن بـه ان بازیکن میپردازد و ان شرط ها را برمی گرداند.

 

اگر دیلر دارای دست Queen High یا بهتر باشد و دقیقاً برابر با دست یک بازیکن باشد، دیلر شرط‌هاي‌ Ante and Play ان بازیکن را برمی‌گرداند اما پولی پرداخت نمی کند.

 

اگر دیلر دارای Queen High یا بهتر باشد و دست بازیکنی را بزند، دیلر شرط‌هاي‌ Ante and Play ان بازیکن را نگه می‌دارد.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

8- پرداخت Pair Plus® را تعیین کنید. جدا از Ante Payout، هر بازیکنی کـه یک جفت پلاس شرط بندی کرده باشد، بر اساس کیفیت دست خود پاداشی دریافت می کند. دست فروشنده برای این جایزه مهم نیست.

 

اگر در خانه بازی میکنید، از سیستم پرداخت محبوب زیر استفاده کنید «پاداش 3:1 بـه این معنی اسـت کـه بازیکن 3 برابر جفت بـه اضافه شرط خود برنده می شود.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

روش 2 پوکر سه کارتی «نوع پوکر قدیمی»

1- رتبه بندی دست را بیاموزید سیستم رتبه بندی دست مانند بازی کازینو اسـت. اگر رتبه بندی دست هاي‌ پوکر معمولی را می شناسید، تنها تفاوت این اسـت کـه ارزش یک مستقیم بیشتر از یک فلاش اسـت. در این جا رتبه بندی کامل از بالاترین تا پایین ترین آمده اسـت:

3 از یک نوع. هر 3 کارت دارای امتیاز یکسان یا چهره یکسانی هستند کـه روی کارت چاپ شده اسـت.

فلاش مستقیم. این 3 کارت دارای ارزش امتیازی متوالی و یکسان هستند.

فلاش. 3 کارت همگی یکسان هستند.

سر راست. 3 کارت در ارزش امتیاز متوالی هستند.

جفت کردن. هر 2 کارت از 3 کارت دارای امتیاز اسمی یکسانی هستند.

کارت بالا. 3 کارت با هیچ یک از گروه بندی هاي‌ بالا مطابقت ندارند. بالاترین ارزش کارت، ارزش دست اسـت.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

2- در مورد قوانین بازی توافق کنید. تصمیم بگیرید کـه آیا آس فقط بـه عنوان بالاترین کارت در عرشه استفاده می شود یا این کـه ممکن اسـت بـه طور متناوب بـه عنوان 1 در هنگام تشکیل مستقیم استفاده شود.

 

بـه منظور بازی با سایر “قوانین خانه” اضافی، هر بازیکن باید قبل از شروع بازی با آن ها موافقت کند.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

3- بـه هر بازیکن یک کارت بدهید. شـما می توانید تصمیم بگیرید کـه چه کسی اول بـه صورت تصادفی یا از طریق توافق متقابل معامله می کند.

 

این کارت‌ها را رو بـه پایین ودر جهت عقربه‌هاي‌ ساعت، با بازیکن سمت چپ فروشنده شروع کنید.بازیکنان ممکن اسـت فقط بـه کارت خود نگاه کنند.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

نحوه بازی پوکر سه کارتی

4- بازیکن سمت چپ فروشنده ممکن اسـت شرط بندی کند. بازی از ان پخش کننده در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می کند. قبل از انجام نخستین شرط، هر بازیکن سه گزینه دارد:

 

شرط بندی را باز کنید بازیکن هر مقدار پول «یا سایر موارد شرط بندی شده» را در مرکز میز «در پات » قرار می دهد.بررسی کنید . بازیکن دراین زمان شرط نمی‌بندد اما همان‌ گونه دراین دور اسـت.تا کنید . بازیکن از دور فعلی کنار میرود. او تا زمانی کـه دست بعدی داده نشود، هیچ اقدام دیگری انجام نمیدهد.

 

توجه: اگر هر بازیکن چک کرد ؛ مستقیماً بـه پرداخت کارت بعدی بروید. ممکن اسـت بخواهید روی حداقل یا حداکثر شرط توافق کنید.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

5- پس از انجام یک شرط بندی، بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد. بازیکنان اکنون سه گزینه دارند:

 

تماس بگیرید . بازیکن با مقدار شرط بندی قبلی مطابقت می دهد و ان مقدار را در گلدان قرار می دهد.

 

بالا بردن بازیکن با مبلغ شرطی کـه قبلا اعلام شده بود مطابقت میدهد و مقداری پول اضافی «بـه انتخاب خود» بـه ان اضافه می کند.

 

تا کنید . مانند قبل، بازیکن از این دور خارج می شود.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

6- هنگامی کـه همه ی بازیکنان باقیمانده تماس گرفتند، یک کارت دوم بدهید. کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین بـه هر بازیکن تقسیم کنید، از بازیکن سمت چپ فروشنده شروع کنید.

 

هر بازیکن باید کارت جدید را بـه دست خود «اکنون 2 کارتی» اضافه کند و انها را از سایر بازیکنان مخفی نگه دارد.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

7- دوباره شرط ببند روند شرط بندی را تکرار کنید تا زمانی کـه همه ی بازیکنان باقیمانده تماس بگیرند یا چک کنند.

8- کارت سوم بده این کارت نهایی بـه دست هر بازیکن اضافه می شود.

نحوه بازی پوکر سه کارتی

9- شرط بندی را تکرار کنید هر بازیکن باقیمانده این گزینه را دارد کـه تا زمانی کـه یک مدار کامل از جدول فراخوانی شود، تماس بگیرد، بلند کند یا فولد کند.

 

اگر همه ی بـه جز یک بازیکن تصمیم بگیرند کـه فولد کنند، بازیکن باقیمانده برنده پات اسـت.

10- همه ی دستها را آشکار کن بازیکنان کارت هاي‌ خودرا رو بـه بالا روی میز می گذارند. برنده با رتبه بندی دست مشخص می شود. «بـه رتبه بندی دست کـه قبلاً لیست شده اسـت مراجعه کنید».

11- برنده گلدان را می گیرد. بازیکنی کـه بالاترین دست را داشته باشد برنده اسـت. اگر دو بازیکن یک نوع دست داشته باشند، هرکسی کـه کارت بالاترین رتبه را داشته باشد برنده اسـت.

 

یک استثنا هنگام مقایسه دو عقربه جفت ظاهر می شود. دراین مورد بالاترین جفت برنده می شود، نه بالاترین کارت. «مثلا 4-4-6 2-2-10 را شکست می دهد».

نحوه بازی پوکر سه کارتی

12- فروشندگان را بچرخانید و یک دور دیگر بازی کنید. بازیکن سمت چپ فروشنده قبلی، تمام کارت ها رابا هم مخلوط می کند و دور بعدی را آغاز می کند.

 

13- دور بازی کنید تا زمانی کـه بازیکنان تصمیم بـه توقف بگیرند. یک بازیکن ممکن اسـت در هر زمانی دور شود یا بازیکنان ممکن اسـت متقابلا تصمیم بـه توقف بگیرند. تعداد مورد نیاز دستی کـه باید بازی کرد وجود ندارد.

 

نکات

هنگامی کـه بازی کازینو را در خانه انجام میدهید، می توانید هر بار چندین دور با چرخش فروشنده بازی کنید تا همه ی این شانس را داشته باشند کـه “خانه” باشند.

 

برای پرداخت Ante/Play شرح داده شده «کـه معمولی اسـت»؛ استراتژی بهینه این اسـت کـه روی هر دستی Q-6-4 یا بهتر شرط بندی کنید و با هر دستی پایین تر فولد کنید.

 

تعداد زیادی از کازینوها پاداش‌هاي‌ اضافی برای دست‌هاي‌ خاص دارند کـه وقتی ترکیب نادری از کارت‌ها بـه شـما داده می شود، عنصر «جک‌پات» ایجاد می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.