چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم ؟

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم ؟

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

چگونه یک بازی سیب بـه سیب را ببریم برنده شدن دریک بازی سیب بـه سیب می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازی بیشتر برای خنداندن مردم اسـت تا امتیاز گرفتن. با این حال، چند استراتژی وجوددارد کـه ممکن اسـت بـه شـما برای برنده شدن در بازی کمک کند.

 

داشتن درک خوب از قوانین کمک می کند، اما میتوانید همچنین سعی کنید آنچه را کـه بازیکنان دیگر شـما خنده دار می‌یابند پیشبینی کنید یا حتی سعی کنید انها را مجبور کنید.

 

تا کارت شـما را انتخاب کنند بدون این کـه کارت شـما باشد. اگر واقعاً می خواهید بازی را برنده شوید، دفعه بعد کـه Apples to Apples را بازی میکنید، عده اي از این استراتژی‌ها را امتحان کنید.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

روش 1 خود را برای موفقیت آماده کنید

1- درک موضوع Apples to Apples. سیب بـه سیب یک بازی تداعی کلمات اسـت کـه میتوانید با حداکثر 10 نفر بازی کنید. در هر نوبت، یک نفر بـه عنوان داور عمل می کند و ان بازیکن بـه طور تصادفی یک کارت سبز می‌گیرد و ان را بـه بازیکن دیگر نشان می‌دهد.

 

هدف شـما این اسـت کـه یک کارت قرمز بازی کنید کـه با کلمه روی کارت سبز مطابقت دارد. شـما سعی خواهید کرد خنده دارترین ترکیبی را کـه میتوانید ایجاد کنید تا قاضی کارت شـما را انتخاب کند.

 

هنگامی کـه کارت شـما توسط قاضی انتخاب می‌شود، شـما میتوانید کارت سبز را نگه دارید. در پایان بازی، بازیکنی کـه بیشترین کارت سبز را داشته باشد برنده اعلام میشود.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

2- با خانواده یا افراد دیگری کـه خوب می شناسید یک بازی ترتیب دهید. اگر از قبل افرادی را بشناسید کـه با شـما Apple to Apples بازی می‌کنند، مزیتی خواهید داشت.

 

از آنجایی کـه با خنداندن مردم در Apples to Apples امتیاز کسب میکنید، بازی با دوستان نزدیک و خانواده شـما را یک قدم بـه برنده شدن نزدیک‌تر میکند.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

3- وقتی بازی شروع میشود، اجازه دهید شخص دیگری قضاوت کند. همه ی بـه نوبت در Apples to Apples قاضی بازی می‌کنند، اما اجازه دادن بـه دیگران در ابتدا قضاوت بـه شـما مزیتی میدهد. اگر میخواهید بازی را برنده شوید، باید چیزهایی را یاد بگیرید کـه دیگران ان را خنده‌دار میدانند.

 

بـه کارت هایي کـه همبازی هاي‌ خود انتخاب می‌کنند بسیار دقت کنید. آیا انها تمایل دارند کارت هایي را انتخاب کنند کـه مقایسه اي پوچ داشته باشد؟ یا بـه سراغ کارت هایي میروند کـه کمی احمقانه اسـت؟

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

4- با پاسخ هاي‌ ایده آل قاضی بازی کنید. هنگامی کـه انواع کارت هایي را کـه باعث خنده هر داور می‌شود، شناسایی کردید، می‌توانید شروع بـه بازی کارت هایي کنید کـه فکر می کنید داوران انتخاب خواهند کرد.

 

بـه یاد داشته باشید کـه هر قاضی ممکن اسـت ترجیح خاصی داشته باشد، بنابر این بـه یاد داشته باشید کـه قبل از گذاشتن کارت بـه هر قاضی فکر کنید کـه چه چیزی خنده دار می باشد.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

5- بـه محض این کـه تصمیم گرفتید کارت خودرا زمین بگذارید. اگر با بیش از پنج بازیکن در حال بازی Apple to Apples هستید، آخرین نفری کـه کارت را کنار گذاشته اسـت واجد شرایط برنده شدن در دور نیست.

 

برای خاطرجمعی از این کـه شانس برنده شدن در هر دور را دارید، سعی کنید نخستین یا دومین نفری باشید کـه کارت خودرا زمین می‌گذارد. فقط مطمئن شوید کـه هنوز زمان کافی برای فکر کردن در مورد انتخاب خود اختصاص می‌دهید.

روش 2 ساخت بازی های هوشمند

1-همیشه آرام، خونسرد و جمع بمانید. هیجان بیش از حد میتواند منجر بـه انتخاب ضعیف کارت و شکست سریع شود. سعی کنید اگر دریک راند برنده نشدید ناراحت و آشفته نشوید.

 

فقط تمرکز خودرا بـه دور بعدی تغییر دهید و هیچ انتخاب عجولانه اي انجام ندهید.

2- همانگونه کـه قضاوت می کنید بازیکنان دیگر را مشاهده کنید. همانگونه کـه پاسخ ها رابا صدای بلند میخوانید، سعی کنید ببینید چه کسی در هنگام خواندن ان پاسخ واکنش نشان میدهد.

 

اگر چه ممکن اسـت عده اي از بازیکنان فقط از انتخاب کارت هوشمندانه قدردانی کنند، ممکن اسـت بتوانید تشخیص دهید کـه کارت چه کسی اسـت. اگر ان شخص حریف اصلی شـما در بازی اسـت، مهم نیست کـه چقدر کارت را دوست دارید، ان را انتخاب نکنید.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

3- هرچه سریع تر و بـه دفعات از شر کارت هاي‌ عمومی یا غیر خنده دار خلاص شوید. اگر چه عده اي از کارت‌ها مانند گل یا رشته یا مداد رنگی بسته بـه این کـه با چه کسی بازی می کنید می توانند.

 

تا حدودی ارزشمند باشند، اما اغلب مؤثر نیستند. این کارت ها را زمانی بازی کنید کـه نمیتوانید با هیچ یک از کارت هاي‌ خود ترکیب خنده دار بسازید.

4- بهترین کارت هاي‌ خودرا برای زمانی کـه واقعا بـه آن ها نیاز دارید ذخیره کنید. ممکن اسـت چند کارت در دست داشته باشید کـه میدانید وقتی با گرین کارت مناسب ترکیب شوند، واقعاً خنده‌دار خواهند بود.

 

سعی کنید بـه چند تا از این کارت ها آویزان کنید تا زمانی کـه ترکیب مناسبی بـه دست آید.

چگونه یک بازی سیب به سیب را ببریم

5- درصورت امکان قاضی را متقاعد کنید کـه کارت شـما را انتخاب کند. گاهی اوقات قاضی بین چند کارت قرار می‌گیرد و ممکن اسـت لازم باشد قاضی را برای انتخاب کارت خود متقاعد کنید. اما مهم این اسـت کـه ظریف باشید تا قاضی نداند کـه کارت شماست.

 

چصرفاً خندیدن با صدای بلند در حین خواندن کارت ممکن اسـت کار را انجام دهد، یا ممکن اسـت برای متقاعد کردن قاضی چیزی شبیه بـه “خنده دار اسـت!” بگویید.

 

گاهی اوقات ساکت ماندن بهترین استراتژی اسـت، بـه خصوص اگر خوب کار می کنید و نمی‌خواهید کسی بداند کـه ان کارت مال شماست.

 

6- نشان دهید کـه بازی را برده اید. اگر کارتان خوب اسـت، سعی کنید اجازه ندهید کـه بـه برنده شدن نزدیک شده اید. در غیر این صورت، حریفان شـما ممکن اسـت سعی کنند.

 

با بازی کردن بهترین کارت هاي‌ خود یا با انتخاب نکردن کارتی کـه بازی کرده‌اید، مانع از بردن شـما شوند. صبر کنید تا بازی تمام شود و بگویید چند کارت دارید و نشان دهید کـه برنده هستید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.