نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

نحوه بازی رامی 500

نحوه بازی رامی 500 یک نسخه سرگرم کننده و آرامش بخش از بازی ورق رامی اسـت. دراین بازی، امتیازات با «مخلوط کردن» بـه دست می آیند. یعنی با گذاشتن ترکیب خاصی از کارت ها از دست خود.

 

نحوه بازی رامی 500 در چندین دور بازی می شود و زمانی کـه یک بازیکن بـه امتیاز 500 برسد، بازی کامل می شود. این بازی بین 2 تا 8 نفر قابل انجام اسـت و برای مهمانی ها گزینه بسیار خوبی اسـت.

 

با صرف زمان برای تنظیم چیزها، خاطرجمعی از درک اهداف و اجرای قوانین بازی، بـه زودی در Rummy 500 متخصص خواهید شد.

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

قسمت1 راه اندازی

1- مواد را گرد آوری کنید. برای بازی رامی 500؛ بـه چند ماده ساده نیاز دارید. شـما همچنین بـه 2 تا 8 بازیکن «از جمله خودتان» نیاز خواهید داشت. دوستان خودرا گرد آوری کنید، بـه علاوه یک دسته کارت استاندارد «با دو جوکر»؛ یک خودکار یا مداد، و مقداری کاغذ.

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

2- کارت هاي‌ خودرا بـه هم بزنید. «در هم ریختن» فقط یک روش فانتزی برای گفتن «مخلوط کردن کارت‌ها» اسـت. موثرترین روش مخلوط کردن بـه نام “ریفل درهم” شناخته می شود، اما می توانید هر روشی را کـه برای شـما مفید اسـت امتحان کنید. بـه احتمال زیاد، حداقل یک نفر کـه با او بازی می‌کنید، خوب اسـت کـه باهم بازی کند.

 

با تقسیم کردن عرشه بـه دو نیم، هر نیمه را در هر یک از دستان خود خم کنید و دو نیمه رابا هم «ریفلز» را امتحان کنید.

 

همچنین میتوانید یک «آشفته‌سازی روی دست» یا «آشپزی هندو» را امتحان کنید.

نحوه بازی رامی 500

3- کارت ها را پخش کنید. با انتخاب یک بازیکن بـه عنوان فروشنده برای دور اول شروع کنید. دور اول با شخصی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد آغاز می شود.

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

در دور بعدی، بازیکنی کـه اول رفت معامله خواهد کرد و نفر سمت چپ آن ها شروع خواهد کرد. فروشنده با قرار دادن یک کارت رو بـه پایین در مقابل هر بازیکن و حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت، کارت ها را تقسیم می کند تا زمانی کـه تعداد مناسب کارت بین هر فرد توزیع شود. فروشنده همیشه با خودش معامله می کند.

 

در بازی با 3 بازیکن یا بیشتر، هر بازیکن 7 کارت دریافت می کند.دریک بازی تنها با 2 بازیکن، هر بازیکن 13 کارت دریافت می کند.

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

4- ایجاد یک “انباشته سهام. کارت‌هاي‌ باقی‌مانده دریک توده در مرکز میز قرار می گیرند. بـه این حالت «انباشته سهام» میگویند، زیرا جایی اسـت کـه بازیکنان در ابتدای هر نوبت کارت‌ها را میکشند. حتما انباشته را در مکانی قرار دهید. جایی کـه همه ی بازیکنان می توانند بـه ان برسند.

 

گاهی اوقات بـه این “شمع قرعه کشی” می گویند.

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

قسمت 2 درک اهداف

1- هدف را یاد بگیرید هدف رامی 500 این اسـت کـه مجموعه‌اي از 3 کارت دیگر بگذارد. این ها میتوانند مجموعه‌هاي‌ 3 تا 4 کارتی «مانند کوئینز، 5؛ 2؛ و غیره» و/یا دنباله‌اي از 3 یا بیشتر کارت دریک لباس «مانند 4؛ 5 و 6 بیل» باشند.

 

زمانی کـه یک بازیکن از تمام کارت هاي‌ خود استفاده می کند یا انباشته سهام تمام می شود، دور بـه اتمام می رسد. سپس تمام امتیازات ارزیابی می شود. بـه این گروه‌هاي‌ 3 یا بیشتر کارت، “melds” میگویند.

 

بـه‌علاوه، بازیکنان میتوانند 1-2 کارت را کـه با ترکیب‌هاي‌ موجود روی میز مطابقت دارد، بگذارند. «بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن ترکیبی از 3 آس داشته باشد، بازیکن دیگری می تواند آس چهارم را زمین بگذارد.»

 

جوکرها بـه عنوان وایلد کارت استفاده میشوند و می توانند هر کارتی را کـه بازیکن میـــخواهد نشان دهند.

نحوه بازی رامی 500

2- ارزش کارت را درک کنید هر زمان کـه کارت ها دراین الگوها قرار می گیرند، امتیاز جمع می کنند. برای بردن رامی 500؛ یک بازیکن باید در چندین دور بازی بـه 500 امتیاز برسد. مقادیر کارت بـه شرح زیر اسـت:

نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی

تمام کارت هاي‌ صورت دارای 10 امتیاز هستند.

 

آس در هنگام استفاده از “بالا” بـه عنوان 15 امتیاز ارزیابی می شود.

 

جوکرها «کـه بـه عنوان وایلد کارت استفاده می شوند» 15 امتیاز دارند.

 

همه ی کارت هاي‌ دیگر «Ace low – 9» ارزش خودرا دارند «بـه عنوان مثال، 6 قلب ارزش 6 امتیاز دارد.»

 

برای ساده سازی سیستم امتیازدهی، می توانید انتخاب کنید کـه تمام کارت هاي‌ A-9 بـه ارزش 5 امتیاز داشته باشید.

3- گلزنی بازی.

هنگامی کـه یک بازیکن از تمام کارت هاي‌ خود استفاده می کند، دور بـه اتمام می رسد و امتیازها ارزیابی می شود. بازیکنانی کـه هنوز کارت‌هایي در دست دارند، ارزش ان کارت‌ها را ارزیابی میکنند و سپس ان مقدار را از امتیاز ان دور کم می کنند.

 

از طرف دیگر، اگر کارت‌هاي‌ موجود در انبار تمام شود، دور بـه اتمام می رسد، اما بازیکنان ارزش دست‌هاي‌ خودرا کم نمی کنند.

 

بـه عنوان مثال، اگر ارزش یک دست بازیکن برابر با 70 امتیاز و ارزش چیزی کـه آن ها گذاشته اند برابر با 100 امتیاز باشد، انها 30 امتیاز برای ان دور کسب خواهند کرد.

 

اگر بازیکنی امتیاز بیشتری از دستش را از دست بدهد، مقدار منفی از امتیاز کلی او کم می شود.

4- یادگیری قوانین اضافی عده اي از قوانین اضافی و اختیاری وجوددارد کـه ممکن اسـت بخواهید از انها استفاده کنید. قبل از شروع بازی حتما در مورد این قوانین بحث کنید و انها را بپذیرید یا رد کنید. 

 

قانون 30 امتیاز:

این قانون بیان می کند کـه بازیکنان باید حداقل 30 امتیاز دریک دور کسب کنند تا بتوانند بـه امتیاز کلی خود اضافه کنند. هنگامی کـه بازیکنان در “روی تخته” هستند، هر مقدار امتیاز می تواند حساب شود.

 

قانون Boathouse:

این قانون بیان میکند کـه بازیکنان باید در هر نوبت، از جمله زمانی کـه در ان «بیرون میروند»؛ ان‌ها را دور بریزند.

 

قانون پر کردن مجدد انباشته انبار:

در رامی 500 استاندارد، وقتی کارت‌هاي‌ انباشته تمام می شود، دور بـه اتمام می رسد. با این حال، عده اي از بازیکنان بـه جای ان تصمیم میگیرند تا انباشته را تغییر دهند و بـه بازی ادامه دهند تا زمانی کـه یک بازیکن بیرون برود.

 

قانون رامی:

این قانون بیان می کند کـه هر زمانی کـه بازیکنی کارتی را کـه میتواند با مجموعه موجود روی میز ترکیب شود، دور می‌اندازد، نخستین بازیکنی کـه “رامی” را صدا می کند باید ان کارت را گرفته و جلوی خود بگذارد «دریافت ان کارت. نمره».

قسمت 3 بازی کردن

1- یک کارت از «انباشته سهام. هر دور رابا بازیکن سمت چپ فروشنده شروع کنید و بازی را در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه دهید. نوبت هر بازیکن با برداشتن کارت بالایی از روی انبوه و قرار دادن ان در دست شروع می شود.

2- از روی شمع دور ریختنی یک کارت بکشید. گزینه دیگر این اسـت کـه بازیکن کارتی را از انبوه دور انداختن بردارد. شمع دور ریختن باید باز شود، بـه طوری کـه هر کارت قابل مشاهده باشد.

 

بـه جای انتخاب یک کارت رو بـه پایین از انبوه سهام، یک بازیکن ممکن اسـت کارتی را انتخاب کند کـه بتواند از ان استفاده کند.  اما هنگام کشیدن کارت از روی انبوه دور ریختن چند قانون وجوددارد:

 

بازیکن باید تمام کارت هاي‌ بالای کارتی را کـه می خواهد بردارد.

 

بازیکن باید از کارت پایین برای ایجاد یک ترکیب در ان نوبت استفاده کند.

 

کارت‌هاي‌ باقی‌مانده ممکن اسـت در طول ان نوبت ترکیب شوند یا بـه دست بازیکن اضافه شوند.

حوه بازی رامی 500

3- قرار دادن هر “مخلوط. بعد از این کـه بازیکنی یک کارت «یا کارت» را برمی‌دارد، می تواند هر ترکیبی را از دست خود بیرون بیاورد. این شامل 3-4 کارت مطابق، مانند 3 آس، 4 جک، یا 3 2 کارت اسـت.

 

این همچنین شامل 3 یا چند کارت متوالی از همان لباس، مانند 10؛ جک، و ملکه قلب اسـت. در نهایت، این می تواند شامل موارد اضافه شده بـه هر ترکیبی باشد کـه قبلاً روی میز وجوددارد.

 

بـه عنوان مثال، اگر 3 10 از قبل روی میز ترکیب شده باشد، بازیکنی کـه 10th 4 را در اختیار دارد می تواند ان را در طول نوبت خود بگذارد.

نحوه بازی رامی 500

4- دور انداختن نوبت هر بازیکن زمانی بـه اتمام می رسد کـه آن ها یک کارت را روی شمع دور انداخته بگذارند. قبل از این کـه اینکار انجام شود، باید تمام مخلوط ها تکمیل شوند.

 

پس از قرار دادن یک رد کردن، بازی بـه بازیکن بعدی منتقل می شود. دور انداختن را نمی‌توان پس گرفت.

5- بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه یک بازیکن بـه امتیاز 500 برسد. پس از هر دور، نمرات ارزیابی و یادداشت می شوند. بازی راندها را بـه این روش ادامه دهید تا زمانی کـه یک بازیکن بـه شماره 500 برسد.

 

اگر بیش از یک بازیکن در همان دور از 500 فراتر رفت، بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را داشته باشد برنده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.