نحوه بازی Crazy Eights یکی از بازی های جذاب با ورق پاسور

نحوه بازی Crazy Eights یکی از بازی های جذاب با ورق پاسور

نحوه بازی Crazy Eights

Crazy Eights یک بازی کارتی اجتماعی و فوق‌العاده اسـت کـه گروهی از بازیکنان میتوانند از ان لذت ببرند. کارت‌ها با لباس‌ها یا رتبه‌هاي‌ مشابه بازی می شوند و هشت‌ها وحشی هستند. با خلاص شدن از شر تمام کارت هاي‌ خود برای برنده شدن دراین بازی، امتیاز خودرا پایین نگه دارید. آموزش تصویری و توضیح نوشتاری نحوه بازی هشت دیوانه را در زیر بیابید.

 

آموزش Crazy Eights

مورد نیاز است

عرشه کارت 52; دو تا پنج بازیکن «بازیکنان بیشتری نیاز بـه عرشه اضافی دارند»، قلم و کاغذ برای نمره گذاری

 

معامله

پنج کارت بـه هر بازیکن داده می شود، هر بار یک کارت. کارت بالایی عرشه باقیمانده رو بـه بالا قرار میگیرد تا شمع دور ریختن شروع شود.

 

هدف، واقعگرایانه

هدف از این بازی این اسـت کـه زمانی کـه بازیکنی 100 امتیاز یا بیشتر بـه دست آورد، بازیکنی با کمترین امتیاز باشد. با این‌که نخستین بازیکنی باشید کـه دریک دور از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود، امتیاز خودرا پایین نگه دارید.

نحوه بازی Crazy Eights

بازی بازی

بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین کسی اسـت کـه بازی می‌کند. کارت هایي با کت و شلوار همسان یا یک شماره مطابق با کارت بالای شمع دور انداختن را می‌توان بازی کرد.

 

8 ها وحشی هستند و می‌توان با هر کارتی بازی کرد. بازیکن 8 یک کت و شلوار اعلام میکند و بازیکن بعدی باید یک کارت در کت و شلواری کـه گفته شد بازی کند.

 

اگر بازیکنی نتواند کارتی رابا همان لباس یا رتبه بازی کند، بازیکن تا سه کارت میکشد و اگر بازهم نمی‌تواند بازی کند پاس می‌دهد. اگر بازیکن کارتی بکشد کـه قابل بازی باشد، ان کارت بازی می شود.

 

دور زمانی بـه اتمام میرسد کـه یک بازیکن از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شود.

 

گلزنی

بازیکنان ارزش امتیاز کارت هایي را کـه در دستانشان باقیمانده اسـت در پایان دور دریافت میکنند. کارت ها دارای مقادیر زیر هستند:

آس – 1 امتیاز

2-10 – ارزش اسمی «بـه جز 8 ثانیه»

کارت چهره – 10 امتیاز

8-50 امتیاز

 

قوانین

8 نمیتواند نخستین کارتی باشد کـه شمع دور انداختن را شروع میکند. اگر یک شماره 8 برگردانده شد، ان را در وسط عرشه دفن کنید و کارت بعدی را از روی عرشه بـه سمت بالا برگردانید.

 

اگر عرشه قرعه کشی از بین رفته باشد و بازیکنی نتواند بازی کند، ان بازیکن باید پاس بدهد. اگر هر بازیکنی نتواند بازی کند، دور بـه اتمام می‌رسد و هر بازیکن ارزش کارت هاي‌ بازی نشده خودرا دریافت می‌کند.

 

بازی Crazy Eights یک بازی ساده با ورق اسـت کـه هدف ان این اسـت کـه تمام کارت‌هایي را کـه در دست دارید بریزید تا زمانی کـه هیچ کارتی باقی نماند. اگر چه تغییرات زیادی وجوددارد، استراتژی اصلی یکسان اسـت.

 

استراتژی های مشترک

وقتی تصمیم می گیرید در کت و شلوار بمانید یا با رتبه مطابقت داشته باشید، اما کت و شلوار را عوض کنید، همیشه سعی کنید کت و شلوار فعلی با انچه کـه بیشتر دارید مطابقت داشته باشد .

 

اگر کارتی کـه بازی می شود، پنج بیل اسـت، می توانید بازی پنج یا بیل را انتخاب کنید. اگر دستی پر از بیل دارید، ان بالا را بازی کنید ودر کت و شلوار بمانید. اگر دستتان پر از چماق اسـت، پنج چماق خودرا بازی کنید تا بـه کت و شلوار بهتری بروید.

 

بـه طور کلی، اگر هنگام بازی با کارت خود مطابقت داشته باشید، میخواهید ابتدا کارت هاي‌ بالاتر خودرا بازی کنید .

 

از آنجایی کـه کارت هاي‌ بالاتر اگر در پایان بازی در دست شـما گیر کنند برای شـما بدتر اسـت، می‌خواهید زودتر آن ها را بازی کنید. با این حال، استراتژی اول اولویت دارد. بهتر اسـت با یک کارت پایین تر بازی کنید اگر شـما را در لباس خوبی نگه می دارد.

نحوه بازی Crazy Eights

اگر یک رقیب پیشگام اخیراً یک هشت بازی کرده و یک لباس اعلام کرده اسـت، و شـما می توانید قبل از این‌که رقیب نوبت دیگری پیدا کند، لباس را تغییر دهید، اینکار را انجام دهید .

 

این احتمال وجوددارد کـه بازیکنی کـه هشت بازی را انجام داده، لباس مورد نیاز خودرا برای خلاص شدن از شر چند کارت آخر خود نامگذاری کرده باشد، بنابر این تغییر بـه یک لباس دیگر ممکن اسـت بـه خنثی کردن برنامه هاي‌ آن ها کمک کند.

 

هشت هاي‌ خودرا برای اواخر بازی ذخیره کنید . در اوایل، حتی گاهی اوقات کشیدن یک کارت بهتر از هدر دادن یک هشت اسـت. بعدا بـه آن ها نیاز خواهید داشت.

 

حتماً قبل از پایان بازی تمام هشت هاي‌ خودرا رها کنید . اگر اینکار را نکنید، بـه خاطر جا گذاشتن آن ها در دستتان با یک جریمه شدید روبه‌رو خواهید شد.

 

وقتی رقیب بـه یک کارت رفت، نوبت بـه بازی هشت کارت میرسد. اگر دو شماره هشت دارید، زمانی کـه رقیب بـه دو کارت رسید، شروع بـه بازی کنید.

نحوه بازی Crazy Eights

اگر رقیب بـه یک کارت رفت، از کارت هشت خود استفاده کنید و سعی کنید لباسی را کـه رقیب نخواهد داشت تغییر دهید.

نحوه بازی Crazy Eights

استراتژی هایی برای واریاسیون های Crazy Eights

عده اي از تغییرات بازی Crazy Eights شامل کارت‌هاي‌ ویژه با قابلیت رد کردن بازیکنان یا معکوس کردن جهت بازی اسـت. اگر با یکی از اینگونه ها بازی می‌کنید، چند نکته اضافی وجوددارد کـه باید درنظر بگیرید:

 

از کارت هاي‌ ویژه خود برای ممانعت از رهبر استفاده کنید .

 

اگر بازیکن سمت چپ شـما برنده اسـت، پرش از روی او یا ساختن کارت هاي‌ قرعه کشی او خوب اسـت.

 

اگر بازیکن سمت راست شـما برنده اسـت، ممکن اسـت کارت هاي‌ قدرت خودرا ذخیره کنید تا زمانی کـه شخصی بازی را معکوس کند تا بتوانید در عوض بـه ان بازیکن حمله کنید.

 

اگر با کارت هاي‌ ویژه بازی میکنید، هشت هاي‌ خودرا تا آخرین کارت ذخیره نکنید .

 

اگر تضمینی برای چرخش در هر چرخه دور میز ندارید، درنظر داشته باشید کـه وقتی یک نفر بـه سه کارت رسید.

 

هشت هاي‌ خودرا بازی کنید. در غیر این صورت، ممکن اسـت وقتی نوبت شـما رد شود و بازی تمام شود، یک هشت نگه داشته باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.