سکانس در پوکر چیست؟ (بهترین سایت پوکر)

سکانس در پوکر چیست؟ (بهترین سایت پوکر)

سکانس در پوکر چیست؟

دنباله در پوکر بـه ترتیب کارت ها اشاره دارد. بـه عنوان مثال، پنج کارت بـه ترتیب رتبه هاي‌ متوالی باعث می شود کـه در پوکر مستقیم باشند.سکانس در پوکر چیست؟را دراین پست بخوانید.

 

اصطلاح توالی در زمینه پوکر بـه سادگی بـه ترتیب کارت ها اشاره دارد. وقتی کارت هایي با رتبه هاي‌ مستقیم متوالی یعنی 5؛6؛7؛8؛9 نگه می داریم، می‌توانیم آن ها را بـه ترتیب متوالی بدانیم .اصطلاح توالی مختص پوکر نیست و اساساً بـه مجموعه اي از آیتم ها دریک ترتیب خاص اشاره دارد.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت

ترتیب کارت ها در پوکر چیست؟
چند کارت پشت سر هم یک پوکر را مستقیم می‌کند؟
خلاصه در PLO چیست؟
کانکتور مناسب در هولدم چیست؟

 

توالی کارت ها در پوکر چیست؟

کمترین کارت یک دوش «دو» تا ده اسـت. سپس کارت هاي‌ “برادوی” را داریم، جک، ملکه، کینگ و سپس آس بالاترین. توجه داشته باشید کـه آس می‌تواند بـه عنوان بالاترین کارت در بالای سکانس یا می‌تواند بـه عنوان پایین ترین کارت در پایین سکانس «یکی پایین تر از دوش» باشد. بالا یا پایین بودن آس بـه زمینه و گاهی اوقات بازی پوکر خاص مورد نظر بستگی دارد.

 

چند کارت به صورت متوالی یک پوکر را مستقیم می کند؟

این بستگی بـه نوع پوکری دارد کـه بازی می شود، اما اکثر انواع پوکر با استفاده از 5 کارت بـه ترتیب متوالی یعنی 5؛6؛7؛8؛ مستقیماً بازی می کنند. چهار کارت بـه ترتیب متوالی در اکثر انواع پوکر هیچ چیزی را ایجاد نمیکند، اگر چه بـه این معنی اسـت کـه اگر کارت پنجم مناسب را برداریم میتوانیم مستقیم را انجام دهیم.

سکانس در پوکر چیست؟

Rundown در PLO چیست؟

خلاصه در PLO جایی اسـت کـه چهار کارت پری فلاپ بـه ترتیب ترتیب بـه ما داده می شود، برای مثال T987 بـه عنوان ده بالا پایین شناخته می شود . عقربه شروع همان‌ گونه میتواند بـه عنوان خلاصه اي نامیده شود، حتی اگر شکاف هایي در دنباله وجود داشته باشد. بـه عنوان مثال، T876 بـه عنوان یک شکاف بالای ده پایینی بالا گفته می شود .

 

کانکتور مناسب در هولدم چیست؟

یک رابط مناسب در هولدم جایی اسـت کـه دو کارت بـه ترتیب بـه ما داده می شود «و آن ها نیز مناسب هستند». بـه عنوان مثال، 7d8d «هفت هشت الماس» یک نوع کانکتور مناسب اسـت. هنگامی کـه یک شکاف در دنباله وجوددارد، برای مثال 7d9d ؛ بـه ان شکاف مناسب گفته می شود .

 

خلاصه

اصطلاح توالی بـه ترتیب کارت ها اشاره دارد. این کلمه مخصوص پوکر نیست و یک اصطلاح انگلیسی استاندارد اسـت کـه برای توصیف ترتیب اقلام استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.