نحوه شمارش کارت ها در بلک جک مانند تیم بلک جک MIT

نحوه شمارش کارت ها در بلک جک مانند تیم بلک جک MIT

نحوه شمارش کارت ها در بلک جک مانند تیم بلک جک MIT

اگر مدتی اسـت کـه در اطراف قمار بوده اید یا بـه سادگی فیلم کازینوی “21” را دیده اید، مطمئناً تا بـه حال در مورد کارت شماری شنیده اید. این استراتژی بلک جک توسط تعدادی از بازیکنان در طول سال‌ها استفاده شد، از جمله تیم بدنام بلک جک MIT.نحوه شمارش کارت ها در بلک جک را دراین پست یاد بگیر.

 

شمارش کارت ها در بلک جک کار سختی بـه نظر میرسد، اما در واقع آنقدرها هم سخت نیست.این مقاله نکات و نکات شمردن کارت هاي‌ بلک جک و نحوه استفاده از ان را برای شکست دادن خانه توضیح می دهد.

 

البته این تکنیک محدودیت هایي دارد و من بـه ان ها نیز می‌پردازم. تا زمانی کـه کارتان تمام شود، یک ایده اولیه از نحوه کار شمارش کارت و مهارت هایي کـه برای شروع نیاز دارید خواهید داشت.

 

پس از ان؛ تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه چند دسته کارت و چند دوست داشته باشید و شروع بـه تمرین کنید. اگر بـه اندازه کافی خوب شوید و مکان مناسب را پیدا کنید، ممکن اسـت فقط چند دلار بزرگ بـه دست آورید.

 

شمارش کارت در بلک جک چیست؟

کارت شماری در بلک جک تکنیکی اسـت کـه میتوان از ان برای کاهش لبه خانه استفاده کرد. همانگونه کـه گفته شد، قوانین بلک جک بسیار ساده هستند، بنابر این اگر استراتژی عالی را بـه تنهایی انجام دهید، میتوانید حتی دراین بازی بـه شکستن نزدیک شوید، اما وقتی شمارش اضافه شود، میتوان یک لبه ایجاد کرد.

 

شمارش کارت ها در بلک جک زمانی بهتر انجام میشود کـه فقط از یک عرشه استفاده شود. با این حال، امروزه این مورد بـه ندرت اتفاق میوفتد زیرا بیشتر کازینوها از کفش هاي‌ 6 یا 8 طبقه استفاده می کنند.

 

شمارش کارت چیست

با این حال، برخی کازینوها وجود دارند کـه در انها بازی هاي‌ تک طبقه در معرض هستند. مهمتر از ان؛ استراتژی شمارش کارت میتواند برای یک کفش کامل نیز اعمال شود.

 

ساده ترین تکنیک شمارش کارت بـه شـما می گوید کـه آیا کارت‌هاي‌ بزرگ زیادی متناسب با کارت‌هاي‌ کوچک باقیمانده اسـت یا برعکس.

 

اگر عرشه داغ اسـت «تعداد زیادی از کارت هاي‌ بزرگ»؛ بازیکن باید شرط خودرا افزایش دهد. اگر عرشه سرد اسـت «تعداد زیادی از کارت هاي‌ کوچک»؛ شرط باید کاهش یابد.

نحوه شمارش کارت ها در بلک جک مانند تیم بلک جک MIT

نحوه شمارش کارت ها در بلک جک

پس چگونه می توان فهمید که عرشه گرم است یا سرد؟

چگونه شمارش کارت بلک جک کار می کند

بلک جک یکی از بهترین بازی‌هاي‌ کازینو آنلاین اسـت ؛ بنابر این جای تعجب نیست کـه مردم راه‌هاي‌ خلاقانه‌اي برای بـه دست آوردن مزیت نسبت بـه کازینو بیابند. اینجاست کـه شمارش کارت وارد عمل میشود.شمارش کارت پایه بـه روشی بسیار ساده کار می کند. تمام کارت هاي‌ توزیع شده بـه سه دسته تقسیم میشوند:

 

دسته ها کارت هاي‌ کوچک هستند «2 تا 6»
کارت هاي‌ متوسط ​​«7؛ 8؛ و 9»
و کارت هاي‌ بزرگ «T تا A»
شمارنده باید تمام کارت هایي را کـه بـه همه ی بازیکنان و فروشنده داده میشود بازرسی کند.

 

هر بار کـه یک کارت کوچک پخش میشود، تعداد 1+ افزایش می‌یابد.
هر بار کـه یک کارت بزرگ پخش می‌شود، تعداد ان 1- کاهش می‌یابد.

 

کارت های متوسط ​​تعداد را تغییر نمی دهند.

اگر شمارش کارت ها در بلک جک بـه درستی انجام شود، ممکن اسـت شمارش بسیار بزرگ یا بسیار کوچک شود. درصورت بازی با یک کفش، بازیکن باید منتظر بماند تا حداقل نیمی از کفش پخش شود.پس چرا مهم اسـت کـه تعداد بالا چقدر اسـت؟ این یک سوال عالی اسـت!

 

پاسخ دراین واقعیت نهفته اسـت کـه کارت هاي‌ بزرگ از نظر ریاضی بـه نفع بازیکن اسـت، در حالی کـه کارت هاي‌ کوچک بـه نفع فروشنده اسـت.

 

از آنجایی کـه دیلر باید بـه روش خاصی بازی کند و بازیکن نیز استراتژی بهینه خودرا دارد، کارت هاي‌ مازاد بر ان مزیت قابل توجهی بـه بازیکن می دهد. هرچه این تعداد بیشتر باشد برای بازیکن بهتر اسـت.

 

از لحظه اي کـه تعداد شـما برای مثبت تغییر کند، میتوانید شروع بـه افزایش شرط بندی کنید.با این حال، بهتر اسـت منتظر بمانید تا تعداد کارت‌ها واقعاً بالا برود و کارت‌هاي‌ باقی‌مانده کم باشند تا بهترین نتایج حاصل شود.

 

این گاهی اوقات بـه صبر زیادی نیاز دارد اما میتواند بسیار مفید نیز باشد. در بلک جک، اگر کارت ها را درست بشمارید، ممکن اسـت با کفش هاي‌ بسیار داغ روبه‌رو شوید و از ان بهترین استفاده را ببرید.

 

استفاده از یک تیم برای شمارش کارت ها

تکنیک‌هاي‌ شمارش کارت توسط تیم‌هایي مانند تیم بدنام MIT کـه میلیون ها دلار کازینوهای لاس وگاس را از بین بردند، محبوب شد . اگر فکر میکنید چرا بـه یک تیم نیاز دارید، چند دلیل وجوددارد؟

 

کازینوها شمارنده کارت را دوست ندارند و اغلب انها را از انجام بازی یا حتی ورود بـه کازینو بـه طور کلی منع می کنند.این جایی اسـت کـه تیم شروع بـه کار می کند.

 

اگر یک بازیکن روی میز بنشیند و برای هر دست 2 دلار شرط بندی کند و ناگهان شروع بـه شرط بندی 100 دلار در هر دست کند، کارکنان بـه سرعت میتوانند بسیار مشکوک شوند.

 

از طرف دیگر، اگر یک بازیکن جدید پشت میز بنشیند و شروع بـه شرط بندی هاي‌ بزرگ کند، این امر مشکوک نخواهد بود. بـه همین دلیل اسـت کـه تیم‌ها از نقطه‌نظرها و بازیکنان بزرگ برای همکاری با یک دیگر و شکست دادن خانه استفاده می کنند.

 

شمارش کارتها در تیم

وظیفه نقطه‌نظر این اسـت کـه پشت میز بنشیند و کارت‌ها را بشمارد. او منتظر میماند تا شمارش روی میز او بالا برود و سپس بـه بازیکن بزرگ علامت می دهد کـه بدون هشدار بـه شخص دیگری بـه بازی بپیوندد.

 

سپس بازیکن بزرگ می نشیند، شرط‌هاي‌ بزرگی می‌بندد، و هنگامی کـه عرشه خشک شد، میز را ترک میکند و وانمود میکند کـه بازی دیگری انجام میدهد یا بـه سادگی با برنده‌هایش مقداری نوشیدنی مینوشد.

 

فیلم 21 بـه خوبی توضیح می دهد کـه چگونه یک تیم شمارش کارت بلک جک باید کار کند. با این حال، مطمئن شوید کـه زیاد حریص نمیشوید، در غیر این صورت ممکن اسـت حتی زمانی کـه بـه عنوان یک تیم کار می‌کنید دیده شوید.

 

آیا شمارش کارت واقعا کار می کند؟

شمارش کارت ها در بلک جک قطعا کارساز اسـت. این هم در تنظیمات کازینو واقعی و هم در آزمایشات ثابت شده اسـت.با این حال، سوال واقعی این اسـت کـه چقدر می‌توانید بـه طور واقع بینانه برنده شوید.با شمارش کامل کارت هاي‌ پایه، لبه بازیکن بـه 2.5 درصد می‌رسد.

 

بـه یاد داشته باشید، اگر استراتژی عالی را بازی کنید، کازینو در اصل دارای 0.5٪ مزیت اسـت.این بدان معناست کـه شـما ممکن اسـت کازینو را 5 برابر بیشتر از شکست دادن انها در زمانی کـه بدون شمارش کارت بازی میکنید، شکست دهید. این کاملاً عظیم اسـت.

 

با این حال، برای بـه دست آوردن پول بسیار بزرگ با شمارش کارت، باید در کازینویی بازی کنید کـه شرط‌هاي‌ بزرگ را می‌پذیرد. این بـه نوبه خود طبق معمولً بـه معنای امنیت بالاتر و خطر بیشتر اسـت.

 

آیا-کارت-شمارش-کار می کند

اگر استراتژی خودرا تنظیم کنید و یاد بگیرید کـه چگونه اندازه شرط‌ها را بر اساس تعداد دویدن افزایش دهید، مزیت شـما بیشتر خواهد شد. همچنین باید بـه دنبال بازی هاي‌ بلک جک با قوانینی باشید کـه برای شمارش کارت بهترین هستند.

 

تمام سود شـما از بلک جک، دو برابر کردن، تقسیم کردن، و تسلیم شدن بـه دست می‌آید و نه از بردن دست هاي‌ بیشتر. بـه همین دلیل اسـت کـه باید با یک سرمایه بزرگ نیز آماده باشید.

نحوه شمارش کارت ها در بلک جک مانند تیم بلک جک MIT

بنابراین آیا می توانم با شمارش کارت برنده شوم؟

پاسخ کوتاه بـه این سوال این اسـت، بله، شـما می‌توانید برنده شوید! در حالی کـه شمارش کارت در پوکر کار نمی‌کند ؛ می‌تواند بـه شـما کمک کند دریک بازی بلک جک برنده شوید.دشواری واقعی دراین روزگار از یادگیری نحوه شمارش کارت ها و یافتن بازی هایي اسـت کـه می‌توانید در ان تکنیک را بـه کار ببرید.

 

نخستین چیز اول اسـت، پس بروید و شروع بـه یادگیری نحوه شمارش کارت و نحوه انجام سریع ان کنید؟!چند دوست را دور هم جمع کنید و تمرین کنید. هنگامی کـه ان را بـه دست آوردید، میتوانید برای سرگرمی کارت هاي‌ خودرا در کازینو نیز بشمارید.

 

فقط زمانی کـه از تکنیک هاي‌ خود مطمئن شدید و بدانید کـه دریک کازینو خاص کار می کند، باید ادامه دهید و سعی کنید ان را در بازی بـه کار ببرید.

 

اگر میخواهید از یک تیم استفاده کنید، مطمئن شوید کـه آن ها میدانند چه کاری انجام می‌دهند.و بـه یاد داشته باشید، صرف نظر از انچه کسی بـه شـما می گوید، شمارش کارت در اکثر حوزه هاي‌ قضایی غیرقانونی نیست. در حالی کـه کازینو ممکن اسـت شـما را ممنوع کند، هرگز بـه دلیل شمارش کارت ها در بلک جک تحت پیگرد قانونی قرار نخواهید گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.