بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

بازی‌هاي‌ کازینوی مبتنی بر پوکر دارای پشتوانه کازینو هستند، بـه این معنی کـه بازیکن در حال قمار علیه خانه اسـت. دریابید کـه چگونه میتوانید دراین جای گزین هیجان انگیز پوکر وارد شوید.بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر! را دراین پست بخوانید.

 

قماربازانی کـه بـه دنبال کمی سرگرمی در کازینو هستند، الزاماًً وادار نیستند مستقیماً بـه اتاق پوکر بروند. در چند سال گذشته، سازندگان بازی هاي‌ رومیزی جای گزین هایي را برای کسانی کـه بـه دنبال بازی پوکر در کف کازینو هستند اضافه کرده اند.

 

این بازی‌هاي‌ کازینوی مبتنی بر پوکر دارای پشتوانه کازینو هستند، بـه این معنی کـه بازیکن هنوز در مقابل خانه قمار می کند. این بدان معناست کـه انها همچنین دارای یک لبه کازینو هستند.اما اگر در سفر بعدی بـه کازینو با دوستان بـه دنبال گزینه‌هاي‌ پوکر هستید، در این جا چند گزینه وجوددارد.

 

1 – پوکر ویدیویی

این بازی محبوب از دست هاي‌ پوکر دریک بازی بـه سبک کازینو استفاده می کند . اکثر بازی‌هاي‌ لیست‌شده در این جا دارای مزیت کازینو هستند. اما کسانی کـه بـه استراتژی پایه تسلط دارند می توانند دراین بازی کمی شانس را بـه نفع خود کاهش دهند.بازی‌هاي‌ پوکر ویدیویی طبق معمولً نسخه‌اي از پوکر دراو هستند.

 

بازیکنان پنج کارت دریافت می کنند و سپس می توانند تعیین کنند کـه کدام کارت را میخواهند نگه دارند.بازیکنان می توانند همه ی کارت ها را انتخاب کنند یا هیچ کدام را نگه ندارند و هر پنج کارت را بکشند.

 

هنگامی کـه دست نهایی شد، یک بازیکن باید سطح خاصی از دست داشته باشد تا برنده شود، کـه بستگی بـه بازی فرد دارد.مبلغی کـه بازیکن برای یک دست برنده دریافت می کند بـه جدول پرداخت بستگی دارد. بسته بـه مبلغ شرط بندی شده و میزان دستی کـه بازیکن می‌گیرد، پرداخت ها افزایش مییابد.

 

بازیکنی کـه در خط “حداکثر پرداخت” پرداخت می کند، این فرصت را دارد کـه بـه تناسب، حداکثر مبلغ را برنده شود. این شماره برای دست هاي‌ بزرگتر می تواند چندین برابر خطوط پرداخت کمتر باشد.

 

Jacks or Better یکی از محبوب ترین انواع پوکر ویدیویی اسـت. بازیکنان باید یک جفت جک یا بالاتر داشته باشند تا یک دست مقدماتی برنده شود.

 

Deuces Wild نیز مورد علاقه کسانی اسـت کـه از اکشن زیاد لذت می‌برند. همانگونه کـه از نام ان پیداست، همه ی Twos وحشی هستند.چندین گزینه دیگر وجوددارد. اما مطمئن شوید کـه قبل از رفتن بـه کازینو برای بازی، استراتژی اصلی را یاد بگیرید.

 

2 – اجازه دهید سوار شود

این نوع ممکن اسـت یکی از قدیمی‌ترین بازی هاي‌ کازینوی سبک پوکر، همراه با پوکر ویدیویی باشد.در Let It Ride، بازیکنان با قرار دادن یک شرط در هر یک از سه دایره شرط بندی با برچسب 1؛ 2 و $ شروع می کنند.شرط روی “$” شرط بندی اسـت کـه هر بازیکن متعهد بـه شرط بندی اسـت. مکانیزم بازی امکان یک گزینه در دو شرط دیگر را فراهم می کند.

 

سپس بازیکنان هر کدام سه کارت دریافت می کنند و می توانند تصمیم بگیرند کـه یکی از شرط بندی هاي‌ خودرا دراین مرحله حذف کنند.سپس فروشنده یکی از دو کارت مشترک را برای استفاده همه ی بازیکنان برمی گرداند.هدف این اسـت کـه سعی کنید یک جفت 10 یا بالاتر بسازید.

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

پس از نخستین کارت مشترک، بازیکنان می توانند تصمیم بگیرند کـه یک شرط دیگر را پس بگیرند.دراین مرحله شرط هاي‌ بازیکن انجام میشود.شرط “$” همیشه بخشی از شرط اسـت، حتی اگر دو شرط دیگر بـه عقب کشیده شوند.

 

سپس فروشنده آخرین کارت جامعه را می دهد و بازیکنان سه کارت خودرا نشان می دهند. انها از کارت هاي‌ خود و دو کارت مشترک برای ساخت بهترین پنج کارت خود استفاده می کنند.

 

دراین بازی دست دلال وجود ندارد.کسانی کـه یک جفت 10 یا بالاتر دارند حتی پول می گیرند.دست هاي‌ بالاتر با شانس بهتری پرداخت می کنند.دو جفت تا پایان رویال فلاش 2 بـه 1 پرداخت می کنند کـه 1000 بـه 1 پرداخت می کند .Let It Ride دارای لبه خانه 3.51٪ اسـت.

 

3 – کارائیب استود

این بازی بر اساس پوکر پنج کارته اسـت کـه بازیکنان پنج کارت دریافت می کنند و قبل از شروع هر دست شرط بندی می کنند. مانند تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ پوکر با پشتوانه کازینو، بازیکنان نیز این گزینه را دارند کـه یک شرط بندی جانبی قرار دهند و بـه یک پرداخت تدریجی دست پیدا کنند. شانس این پرداخت بستگی بـه نوع دست برتری کـه بازیکن ممکن اسـت دریافت کند دارد.

 

همه ی بازیکنان و فروشنده پنج کارت دریافت می کنند.سپس فروشنده یکی از کارت هاي‌ خودرا برمی گرداند و بازیکنان می توانند کارت خودرا نگاه کنند.سپس می‌توانید تصمیم بگیرید کـه بازی کنید یا فولد کنید.ان‌هایي کـه بازی میکنند میتوانند تا دو برابر آنت خود در منطقه‌اي با علامت «شرط» شرط بندی کنند.

 

آنهایی کـه تا می‌زنند، پیش خودرا از دست می دهند.پس از این کـه همه ی بازیکنان تصمیم گرفتند، فروشنده تمام کارت هاي‌ خودرا نشان می دهد.

 

یک امتیاز برای مسابقه وجوددارد – دست فروشنده فقط در صورتی واجد شرایط اسـت کـه او هم یک آس و هم یک سلطان یا حداقل یک جفت داشته باشد.در غیر این صورت، تمام اقدامات برای بازیکنان باقیمانده بـه یک فشار تبدیل میشود.

 

کسانی کـه یک دست برنده روی دست واجد شرایط فروشنده دارند، پس از ان مبلغی را برای آنت و شرط بندی و همچنین هر شرط بندی پیشرونده برنده دریافت می کنند.لبه خانه برای این بازی خیلی بازیکن پسند نیست و با 5.2% عرضه میشود .

 

4 – می سی سی پی استود

مانند Let It Ride، این بازی فقط بر اساس دست بازیکن ساخته شده اسـت. هیچ دست فروشنده اي وجود ندارد و بازیکنان با شرط بندی شروع می کنند.

 

سپس هر بازیکن دو کارت دریافت می کند و سه کارت مشترک نیز رو بـه پایین داده می‌شود.پس از بررسی دو کارت، یک بازیکن می تواند بین یک تا سه برابر آنت شرط “افزایش” انجام دهد.بازیکن همچنین می تواند دراین مرحله تا شود.

 

سپس فروشنده یک کارت اشتراک را بر می گرداند، و بازیکن می تواند یک شرط “افزایش” یا فولد دیگر انجام دهد.همین اقدامات در کارت هاي‌ جامعه دوم و سوم ادامه دارد. اگر بازیکن تا پایان دست بماند، طبق جدول پرداخت بـه بازیکنان پرداخت میشود.

 

یک جفت 6 تا 10 یک فشار می آورد. یک جفت جک یا بهتر اسـت حتی پول می‌پردازد.کسانی کـه بـه اندازه کافی خوش شانس هستند کـه فلاش رویال را دریافت کنند، 500 بـه 1 حقوق دریافت می کنند .هیچ شرط جانبی دراین بازی پوکر کازینو وجود ندارد. پس از پرداخت شرط ها، دست دیگری شروع می‌شود.

 

بازیکنانی کـه در اکشن می سی سی پی Stud می پرند با 4.91% برتری خانه مواجه می‌شوند.

 

5 – هولدم تگزاس نهایی

این بازی پوکر امیدوار بود از رونق تگزاس هولدم در دهه 2000 استفاده کند، بنابر این، تعداد زیادی از کازینوها ان را بـه طبقه قمار اضافه کردند.مانند عده اي از بازی‌هاي‌ دیگر در این جا، بازیکنان فقط در مقابل فروشنده قرار می گیرند تا یک دست برنده داشته باشند.

 

بازیکنان برای شروع یک دست شرط‌بندی‌هاي‌ «کور» و «آنتی» رابا ارزش یکسان انجام میدهند.بازیکنان همچنین می توانند در منطقه « سفر » شرط‌بندی کنند کـه امکان پرداخت‌هاي‌ بزرگ تر را در هنگام انجام سه نوع یا بهتر فراهم می کند.

 

بازیکنان حتی می توانند شرط بندی “سفر” را فقط درصورت تمایل انجام دهند. اغلب یک شرط بندی پیشرونده وجوددارد کـه در ان بازیکنان گزینه شرط بندی را نیز دارند.

 

بازیکنان و فروشنده دو کارت سوراخ دریافت می کنند و فلاپ در مرحله بعدی قرار می‌گیرد.پس از بررسی کارت هاي‌ خود، بازیکنان می توانند تا چهار برابر شرط بندی قبلی خود شرط بندی کنند.پس از نوبت، بازیکنان می توانند تا دو برابر شرط خود شرط بندی کنند.در رودخانه، بازیکنان می توانند مبلغی برابر با ante شرط بندی کنند.

 

دست یک بازیکن باید دست فروشنده را بزند تا برنده شود.پرداخت ها بر اساس جداول پرداخت اسـت. دست هاي‌ بالاتر با شانس بهتری پرداخت می کنند. شرط Trips بر اساس جدول پرداخت پرداخت میشود.اکشن هاي‌ بسیار زیادی دراین بازی وجوددارد و بازیکنان Ultimate Texas Hold’em با 2.2% برتری معقول روبه‌رو هستند .

 

6 – پوکر سه کارتی

این بازی مبتنی بر پوکر بسیار ساده اسـت.بازیکنان باید شرط اولیه ante را انجام دهند و همچنین می توانند یک شرط اختیاری “Pair Plus” انجام دهند.سپس بازیکنان سه کارت دریافت می کنند.کسانی کـه کارت‌هاي‌ خودرا دوست دارند، میتوانند انتخاب کنند کـه در ناحیه «بازی» مطابق با قبل خود شرط نبندند.

 

فروشنده نیز سه کارت دریافت می کند. هدف بـه سادگی این اسـت کـه دست شـما دست فروشنده را شکست دهد.چند اخطار وجوددارد.

 

فروشنده باید حداقل یک Queen-high برای یک دست واجد شرایط داشته باشد.در غیر این صورت، شرط Play یک فشار اسـت و آنتی با پول یکسان پرداخت میشود.اگر فروشنده یک دست واجد شرایط داشته باشد و بازیکن یک دست برنده داشته باشد، حتی در شرط Ante و “Play” بـه ان بازیکن پول پرداخت میشود.

 

اگر بازیکنی کـه شرط‌بندی جانبی «Pair Plus» را انجام می دهد، یک جفت نسازد، ان شرط نیز باخته اسـت.اما بازیکنان میتوانند بر اساس جدول پرداخت، در جفت پلاس جایزه‌ها را ببرند.هر چه یک بازیکن دست هاي‌ بالاتری داشته باشد، شانس بیشتری بـه عنوان پرداخت دریافت می کند.

 

پوکر سه کارتی بـه طور کلی 3.37 درصد برتری خانه دارد. اما با استفاده از استراتژی اصلی بازی میتوان این میزان را بـه 2.01% کاهش داد .

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

بهترین 7 بازی جایگزین کازینوی مبتنی بر پوکر!

7 – پوکر Pai Gow

دراین بازی محبوب بازیکنان هفت کارت دریافت می کنند. هدف این اسـت کـه یک دست پنج کارتی و یک دست پوکر دو کارته بسازیم، با این امید کـه بتوان با هردو فروشنده را شکست داد.

 

پس از تقسیم کارت ها، بازیکن کارت هاي‌ خودرا بـه ترتیب مرتب می کند و فروشنده کارت هاي‌ خودرا نشان می دهد.برای بردن شرط، هردو دست بازیکن باید هردو دست فروشنده را بزنند.اگر بازیکنی از یک طرف ببرد و از طرف دیگر ببازد، دست یک فشار اسـت.

 

در موارد نادری کـه دست هاي‌ بازیکن و فروشنده یکسان باشد، فروشنده برنده دست می‌شود. بازیکنان همچنین می توانند شرط‌بندی پیشرونده اختیاری داشته باشند، جایی کـه برای دست‌هاي‌ بزرگ پاداش‌هاي‌ قابل توجهی دریافت می کنند.

 

پرداخت ها از یک جدول پرداخت بـه عنوان بخشی از یک شرط بندی کاملاً مجزا بـه سبک جک پات انجام میشود. این گلدان هاي‌ جانبی می توانند بزرگ شوند – گاهی اوقات صدها هزار دلار.پاداش هاي‌ زیادی از شرط بندی جانبی وجوددارد.

 

برای یک فلاش طبیعی رویال و یک جفت آس، بازیکن 20000 بـه 1 با کمترین پرداخت شرط جانبی برای سه نفر از یک نوع در 2 بـه 1 دریافت می کند.

 

این بازی بـه طور کلی دارای لبه خانه 2.84٪ اسـت ؛ اما با استراتژی هاي‌ خاص می‌توان ان را بـه کمی کمتر از 2٪ کاهش داد. این لبه خانه در مقایسه با سایر بازی‌هاي‌ کازینوی خانگی بـه طور کلی نسبتاً پایین اسـت.

 

نکته جالب دیگر در مورد پوکر Pai Gow این اسـت کـه یک جوکر نیز بخشی از عرشه اسـت. می‌توانید از این کارت بـه عنوان یک آس یا بـه عنوان بخشی از استریت یا فلاش استفاده کنید.طرفداران پوکر کـه بـه دنبال برخی اقدامات قمار هستند اکنون تقریبا در هر کازینو این گزینه را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.