شرط بندی

شرط بندی دربی استقلال و پرسپولیس به همراه راهنمایی پیش بینی

در فرهنگ لغت ورزشی واژگان اصیل زیادی وجود دارد که هواداران ورزش و ورزش دوستان از آن ها استفاده می‌کنند. این واژگان هر کدام کارایی مخصوص به خود را دارند. یکی از این واژه ها واژه دربی می‌باشد. واژه دربی در فرهنگ و لغت ورزشی به مسابقه ای می‌گویند که دو تیم از یک محله…